Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča (URI SOČA)

Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo je bil ustanovljen leta 1954 kot Zavod za rehabilitacijo invalidov. V letu 1991 je Univerzitetni zavod za rehabilitacijo SOČA postal enovit javni zdravstveni zavod, leta 1993 pa se je preimenoval v Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo. V letu 2009 je bil sprejet sklep, da se inštitut preimenuje v Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča.
URI SOČA je v 50. letih svojega obstoja postal mednarodno uveljavljena ustanova, ki s svojim znanjem, izkušnjami, raziskovalnim delom in številnimi nastopi naših strokovnjakov na pomembnih mednarodnih konferencah in delavnicah pripomore k razvoju rehabilitacijske dejavnosti. Inštitut je organizacija, ki jo lahko prištevamo med uspešnejše na področju zdravstva.
URI SOČA se osredotoča na naslednja glavna področja: timska in multidisciplinarna obravnava bolnikov z najhujšo prizadetostjo gibalnega sistema, poklicna rehabilitacija, proizvodnja in individualna aplikacija zahtev ortotike in protetike, razvijanje rehabilitacijske doktrine in uvajanje rehabilitacijskih metod in tehnik, opravljanje razvojno raziskovalnega dela, izvajanje nalog in funkcij diagnostike in triaže in opravljanje pedagoškega dela za srednje šole, visoke šole in fakultete
drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
URI SOČA koordinira strokovni razvoj na področju poklicne rehabilitacije in je aktivno vključen v nacionalne in mednarodne projekte na področju poklicne rehabilitacije in zaposlovanja invalidov.


Links:

Login

Lost your password?